Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nabór wniosków na asystenta osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 

 

 

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Polanów przystąpiła do realizacji Programu, uzyskując środki finansowe na jego realizację w wysokości 84 670,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie.

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać do 31 marca 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu.

  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

  3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.

  4. Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Załączniki do pobrania:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta jak również osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.


Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Komplet dokumentów należy składać do 31 marca 2022 r.

  • bezpośrednio do Sali Obsługi Interesantów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7, 76-010 Polanów.

  • za pośrednictwem poczty na adres j.w.

  • mailem na adres: mgops@polanow.p

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – skrytka ePUAP: /MGOPS_Polanow/SkrytkaESP

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Polanów uzyskała dofinansowanie to 13 osób, w tym:

  • 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  • 6 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Po 31 marca 2022 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 94 3419458 .

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
24 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Halina Serwecińska

Data publikacji:
24 mar 2022, godz. 10:36

Osoba aktualizująca informacje

Halina Serwecińska

Data aktualizacji:
24 mar 2022, godz. 10:42