Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art.115§11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

FORMY PRZEMOCY Z JAKIMI MOŻESZ SIĘ SPOTKAĆ

 

Przemoc fizyczna; to działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest zamierzone zranienie np. bicie, uderzanie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie,

Przemoc psychiczna; to poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, grożenie, szantażowanie, obrażanie, wyzywanie, krytykowanie, ciągłe niepokojenie, straszenie,

Przemoc seksualna; to zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.),

Przemoc ekonomiczna; to działanie zmierzające do uzależnienia finansowego od sprawcy np. niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie, zmuszanie do zaciągania zobowiązań finansowych wbrew woli,

Zaniedbanie; to naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka itp.;

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą,
a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE

 

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych.

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

ADRESATAMI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO SĄ PRZEDE WSZYSTKIM

 

 • rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka, współmałżonka, osoby niepełnosprawnej jak również osoby niespokrewnionej,
 • rodziny, w których nadużywany jest alkohol,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami,
  a dzieckiem/dziećmi,
 • rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich

Co to jest Niebieska Karta i jak to działa?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie Niebieskiej Karty A. Można to zrobić podczas interwencji policji
w domu – policja ma obowiązek taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również ma obowiązek założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy
w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu Niebieskiej Karty A osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz
o nazwie Niebieska Karta B z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu Niebieskiej Karty A przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz jest uzupełniania Niebieska Karta C. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie zespół wzywa osobę, co, do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest Niebieska Karta D. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany będzie zaplanowany "plan pomocy".

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty, jeśli czujesz się zagrożona/ny lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wzywać policję.

Dane kontaktowe

Jeżeli wobec Ciebie stosowana jest przemoc, lub jesteś świadkiem stosowania przemocy w rodzinie zareaguj:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Polanowie

Siedziba: Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7 76-010 Polanów, tel. 94 3188385, poczta mgops@polanow.pl

Gdzie zgłosić się po pomoc:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  w Polanowie
  ul. Wolności 7, 76- 010 Polanów, tel. 94 3419461
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie
  ul. Wolności 7,  76-010 Polanów, tel. 94 3419461
 • Posterunek Policji w Polanowie ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanów, tel. 47 78 412 13
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", bezpłatna infolinia: 800-120-002

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
członkowie (ODT, 13.41Kb) 2021-12-30 14:40:53 16
zadania (ODT, 12.24Kb) 2021-12-30 14:40:53 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zmiany 2023-10-02 14:49:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
30 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Empacher

Data publikacji:
30 gru 2021, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Empacher

Data aktualizacji:
30 gru 2021, godz. 14:40