Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rodziny Wspierające

Rodziny wspierające

Informacja dla rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli rodziny wspierającej.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej gdy:
Istnieje problem alkoholowy. Nie ma stałego źródła utrzymania.
Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi.
Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską.
Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji.
Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
20 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Halina Serwecińska

Data publikacji:
20 paź 2022, godz. 13:31

Osoba aktualizująca informacje

Halina Serwecińska

Data aktualizacji:
20 paź 2022, godz. 13:31