Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Usługi Opiekuńcze

Weronika Papierska  Wienconek- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Izabela Szumiał - opiekunka

Jolanta Pęczak - Opiekunka

Sylwia Stelmach - Opiekunka

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić


Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny M-GOPS w Polanowie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz sprawdza możliwości wsparcia ze strony rodziny.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Polanowie oraz Zarządzenie Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 20,00 zł.

Specjalistyczne z zaburzeniami -  65,00 zł.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 1. dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 776zł
 2. dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane
  w ustawie o pomocy społecznej tj. 528 zł.  na każdą osobę 600zł.


Wymagane dokumenty

 1. pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego (lekarza rodzinnego / psychiatry) o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy )
 5. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 6. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

W przypadku pytań można skontaktować się telefonicznie z pracownikiem naszej jednostki pod numerem telefonu: 94 - 341 9458 lub na stronie internetowej: mgops@polanow.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
tabele (PDF, 91.91Kb) 2022-11-03 12:26:10 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
indywidualny katalog usług opiekuńczych 2022-10-26 11:18:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
30 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Empacher

Data publikacji:
30 gru 2021, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Halina Serwecińska

Data aktualizacji:
30 maj 2023, godz. 08:48