Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zasiłek Rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 674.00 zł. lub kwoty 764.00 zł. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 • 18 roku życia
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępcze
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 124.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135.00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka - w kwocie 1000.00 zł jednorazowo
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400.00 zł miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka:
 • w kwocie  193.00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386.00 zł na wszystkie dzieci
 • w kwocie 273.00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - w kwocie 95.00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 • w kwocie 90.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • w kwocie 110.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego - w kwocie 100.00 zł jednorazowo na dziecko
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - w kwocie 113.00 zł na dziecko w roku szkolnym
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) - w kwocie  69.00 zł na dziecko w roku szkolnym.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Termin składania wniosków ZR i FA (ODT, 15.66Kb) 2023-07-13 10:37:28 10
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
30 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Empacher

Data publikacji:
30 gru 2021, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Halina Serwecińska

Data aktualizacji:
13 lip 2023, godz. 10:37